MASA ITU EMAS

Monday, January 21, 2013

MISI,VISI & OBJEKTIF

MISI
SMK Iskandar Shah merupakan institusi pendidikan yang menterjemah, merealisasi, dan membudayaakan komponan Kebersihan,Kesihatan dan Keselamatan.


VISI
Melahirkan generasi berkeperibadian yang seimbang dari segi jasmmani, emosi, rohani, dan intelek menjelang tahun 2015.


OBJEKTIF
Mewujudkan suasana sekolah  yang selamat, bersih, ceria, dan kondusif untuk pembelajaran.

Menerapkan budaya kerja berpasukan yang dapat membawa kepada amalan 3K

Mengadakan perancangan yang dapat meningkatkan kualiti 3K DI SMKIS.

Mewujudkan mekanisme yang dapat mempertingkat aspek-aspek 3K di SMKIS

Sentiasa menilai aspek 3K untuk memastikan tahap peningkatannya di SMKIS

Melahirkan modal insan yang berkeperibadian unggul menerusi pemupukan pengetahuan, sikap, dan amalan yang berkekalan dalam aspek  kebersihan, kesihatan, dan keselamatan

Meningkatkan jalinan permufakatan  dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi membentuk sebuah komuniti yang dapat mengamalkan nilai keceriaan, kebersihan, keselamatan, dan kesihatan sepanjang masa.1.0          

No comments:

Post a Comment